Powrt do strony gwnej
Papieski Teolog
Ojciec wity Franciszek mianowa ks. prof. dr. hab. Marka Jagodziskiego czonkiem Midzynarodowej Komisji Teologicznej.
Jedyny z Polski.
Ksi
dz Marek Jagodziski jest teologiem dogmatykiem w Katedrze Teologii Prawosawnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawa II i wykadowc w Wyszym Seminarium Duchownym w Radomiu. Pochodzi z Klimontowa. Od czasu do czasu goci w naszej parafii.

Gratulujemy!!!!
fot. ws