Powrót do strony głównej
Środa Popielcowa
Środa Popielcowa (w tym roku przypadła 02 marca) rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.
Zgromadzeni na Eucharystii w Środę Popielcową (zwaną również Popielcem) podchodzą do kapłana, który na znak pokuty posypuje im głowę popiołem.

Kapłan wypowiada wtedy słowa z Pisma Świętego "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" (Rdz 3,19) lub "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15).
Rozpoczynając Wielki Post pamiętajmy więc, że tylko Bóg może nadać sens naszemu życiu. Ten kto ufa własnym siłom, srodze się zawiedzie, dlatego tak ważne jest oddanie wszystkiego i całkowite zaufanie Panu Bogu.

Ewangelia:  Mt 6, 1-6. 16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów:

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie>.
Środa Popielcowa wprowadza nas w okres Wielkiego Postu. Wprawdzie Środa Popielcowa nie zobowiązuje do udziału we Mszy świętej, a jednak co roku gromadzi w kościele tłumy wiernych. Dziś w naszej wspólnocie gościliśmy naszych sąsiadów z Ukrainy przebywających na terenie Parafii w Obrazowie. Co w tym dniu jest takiego wyjątkowego?