Powrót do strony głównej
Sakrament Bierzmowania
        W dniu 8 maja młodzież z naszej parafii z rąk Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego przyjęła Sakrament Bierzmowania. Bierzmowanie stanowi dopełnienie chrztu i obdarzenie Duchem Świętym.

Ksiądz Proboszcz dr Piotr Kulita dziękując Księdzu Biskupowi w imieniu całej wspólnoty parafialnej za przybycie i posługę sakramentalną, złożył również życzenia nowo bierzmowanym.

Nowo bierzmowana młodzież przygotowywała się do przyjęcia tego sakramentu przez 2 lata w czasie spotkań formacyjnych prowadzonych najpierw przez ks. Łukasza Turzyńskiego, a następnie przez ks. dr. Radosława Koterbskiego.

Wszystkim nowo bierzmowanym życzymy obfitości łask bożych i otwartości na działanie Ducha Świętego w ich życiu.

fot. ws