Powrót do strony głównej
INTENCJE RÓŻAŃCOWE - PAŹDZIERNIK 2020 R.
1. O powołania kapłańskie, zakonne, misyjne
2. Za rodziny naszej parafii, narzeczonych, z prośbą o dobrego męża i dobrą żonę
3. Za dzieci i młodzież naszej parafii, za przygotowujących się do I Kom św. i sakramentu bierzmowania
4. Za dzieci poczęte zagrożone zabiciem w łonie matki
5. O pokój na świecie, za prześladowanych chrześcijan
6. Za mieszkańców Dębian
7. Za mieszkańców Głazowa
8. O ustanie epidemii
9. Za mieszkańców Komornej
10. Dziękczynienie Panu Bogu za otrzymane łaski za przyczyną Matki Bożej
11. Za Ojczyznę
12. Za sprawujących władzę - władze państwowe i samorządowe
13. Za mieszkańców Lenarczyc
14. Za nauczycieli, katechetów, wychowawców
15. Za mieszkańców Łojowic
16. Za mieszkańców Malic
17. Za chorych
18. W intencji Panu Bogu wiadomej, jaką nosimy w sercu
19. Za mieszkańców Rożek
20. Za mieszkańców Wierzbin
21. Za mieszkańców Obrazowa
22. Za mieszkańców Żurawicy
23. Za mieszkańców Węgrc
24. Za Misje
25. Za Kościół Święty
26. O łaskę nawrócenia i życie w prawdzie
27. O beatyfikację sług Bożych: Wincentego Granata, bpa. Piotra Gołębiowskiego, ks. Franciszka Blachnickiego, ks. Stanisława Sudoła, kard. Augusta Hlonda i wszystkich Sług Bożych ogłoszonych przez Kościół.
28. Za dobroczyńców i darczyńców naszej parafii
29. O jedność chrześcijan
30. Za konających i o szczęśliwą śmierć dla nas
31. Za zmarłych